Dersom du ikke har gjennomført løyveeksamen hos Statens vegvesen, er det to alternative måter du kan få faglig godkjenning som transportleder:

  1. Du innehar dokumentasjon på utdanning listet opp i rundskriv N-4/2002 eller N-1/2008.
  2. Du kan dokumentere at du har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009. Det vil si i perioden mellom 4. desember 1999 til 4. desember 2009. Du må i den perioden ha hatt det faglige ansvaret og har ledet transportvirksomheten i et transportforetak med aktive gods- eller turvognløyver i hele perioden.

Du sender inn en søknad om godkjenning av faglig kompetanse ved å logge inn i Din side på vegvesen.no. Legg ved nødvendig dokumentasjon, og legg merke til at vitnemål, fagbrev og lignende må være en rett kopi.

Statens vegvesen vil kontakte deg dersom det skulle være behov for mer dokumentasjon.

Etter at Statens vegvesen har vurdert dokumentasjonen du har sendt inn, vil du motta et vedtaksbrev. Får du et positivt vedtak om godkjent faglig kompetanse, kan du bestille utstedelse av kompetansebevis for gods- og persontransport på Din side på vegvesen.no.

Transportleder som administrerer aktive løyver i dag

Er du transportleder i et selskap med aktive løyver, kan du bestille kompetansebevis for den løyvetypen som du administrerer. Bestilling gjør du på Din side på vegvesen.no.

Ved bestilling av kompetansebevis, påløper det et utstedelsesgebyr som betales på Din side.

Søknad per post

Vi anbefaler at du bruker den digitale løsningen på Din side ved søknad om faglig godkjenning og bestilling av kompetansebevis. Da slipper du å oppsøke en trafikkstasjon for bestilling og betaling av kompetansebevis og den totale saksbehandlingstiden er 1–2 uker kortere sammenlignet med søknader vi mottar i vanlig post eller e-post.

Ønsker du likevel ikke å benytte den digitale løsningen, kan du sende søknad om faglig godkjenning med vedlegg via vårt kontaktskjema eller per post til Statens vegvesen. Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.