Blir foretaket avviklet, kan løyvene bli tilbakekalt,

Foretaket er slettet

Statens vegvesen vil få varsel fra Brønnøysundregistrene om at foretaket er slettet.

Dersom løyvene ikke allerede er sendt inn til Statens vegvesen fra transportør, får dere et varsel om at løyvene kan bli tilbakekalt, og dere får tre uker på å uttale dere i saken. Dersom det ikke skjer noen endringer i avviklingsprosessen, blir løyvene tilbakekalt.

Foretaket er konkurs

Statens vegvesen vil få varsel fra Brønnøysundregistrene om at foretaket er konkurs.

Dersom løyvene ikke allerede er sendt inn til Statens vegvesen fra transportør, blir de tilbakekalt uten varsel.

Innlevering av løyver

Skjema kan fylles ut elektronisk.

Lever transportløyve

Det er også mulig å fylle ut skjema på papir.

Skjemaet skal sendes per post, sammen med originale løyvedokumenter til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.