Blir foretaket avviklet, kan løyvene bli tilbakekalt,

Foretaket er slettet

Statens vegvesen vil få varsel fra Brønnøysundregistrene om at foretaket er slettet.

Dersom løyvene ikke allerede er sendt inn til Statens vegvesen fra transportør, får dere et varsel om at løyvene kan bli tilbakekalt, og dere får tre uker på å uttale dere i saken. Dersom det ikke skjer noen endringer i avviklingsprosessen, blir løyvene tilbakekalt.

Foretaket er konkurs

Statens vegvesen vil få varsel fra Brønnøysundregistrene om at foretaket er konkurs.

Dersom løyvene ikke allerede er sendt inn til Statens vegvesen fra transportør, blir de tilbakekalt uten varsel.

Innlevering av løyver

Skal løyvene leveres inn,  kan dette gjøres elektronisk.

Lever transportløyver

Det er også mulig å fylle inn og levere skjema på papir.

Skjemaet sendes Statens vegvesen enten via e-post til  eller til

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.