Har dere fått nytt organisasjonsnummer, må dere søke om nye transportløyver.

Dersom dere har endret organisasjonsform og fått et nytt organisasjonsnummer, må dere søke om nye løyver på det nye foretakets organisasjonsnummer, siden løyvet er direkte knyttet til et spesifikt organisasjonsnummer.  

Vi anbefaler at det gamle organisasjonsnummeret ikke slettes før løyver er på plass i det nye organisasjonsnummeret.

Spørsmål om endring av selskapsform?

Send e-post til eller ring oss på telefon 22 07 30 00