Statens vegvesen er løyvemyndighet for turvognløyve, mens fylkeskommunen er løyvemyndighet for ruteløyve. Statens vegvesen gjennomfører kontrollerer langs vei, både for turvognløyve og ruteløyve.

Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av EU-regler på yrkestransportområdet. Etter yrkestransportforskriften §§ 1 a og 55 gjelder forordning 1071/2009 og 1073/2009 som norsk forskrift.