Yrkestransportloven § 6 ble ved lov 21. juni 2019 nr. 67 endret ved at krav om behovsprøving av ruteløyve oppheves på visse vilkår. Endringene trer i kraft 1. januar 2019. Etter ny § 6 (2) skal løyve til persontransport i rute over en viss lengde ikke behovsprøves. Etter ny yrkestransportforskrift § 35 a kreves det ikke behovsprøving av løyve verken for persontransport mot vederlag med motorvogn i rute lengre enn 80 kilometer en veg eller persontransport mot vederlag med motorvogn i rute av passasjerer med på- eller avstiging ved flyplasser, uten hensyn til rutens lengde. Selv om behovsprøvingen faller bort, er det fortsatt krav om både turvognløyve og ruteløyve for å kunne kjøre rutetransport.

Med flybussruter forstås i denne sammenheng rutetransport av passasjerer som stiger av eller på bussen ved en flyplass. Vi bemerker at også flybusstransport krever både turvognløyve og ruteløyve. Foretak som kjører rutetransport og flybusser må søke om ruteløyve til fylkeskommunen.

Turvogn- og ruteløyve