Når løyver sies opp eller blir returnert, skal originalt løyvedokument sedes til Statens vegvesen sammen med skjema for dette.

Ordning med refusjon av depositumet etter yrkestransportforskriftens § 12 Behandlingsgebyr vart avvikla den 31. desember 2016.

Ved mottak av skjema og originale løyver, vil vi registrere dette i vårt system. Vi sender eit bekreftelsesbrev på innlevering av løyver til løyvehaver.

Ifølge garantitekst er løyvehavar sjølv plikta til å seie opp garantien hjå garantist. Tilsendt brev frå oss kan eventuelt nyttast som dokumentasjon overfor garantist.

Garantist skal i etterkant av mottatt oppseiing sende ei skriftleg underretning om dette til Statens vegvesen.

Her finner du skjema. 

Skjema for retur/innlevering av løyver og løyvedokument skal sendes per post til Statens vegvesen. Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.