Dersom transportfirmaet endrar namn vil det vere lurt å melde frå om dette til løyvemyndigheita.

For å unngå problem ved ein eventuell kontroll langs veg vil det vere lurt å ha løyvedokument med rett firmanamn.

Transportør som endrar firmanamn, bør sende inn skjema til oss for å melde frå om denne endringa.

Transportør som er innehavar av gamle nasjonale løyvedokument eller gamle internasjonale løyver:

Når Statens vegvesen mottek skjema for namneendring, vil det innan kort tid skrivast ut følgebrev tilsvarande det tal aktive løyver som er registrert på transportør. Følgebrevet stadfestar denne namneendringa overfor kontrollmyndigheita.

Transportørar som er innehavar av det nye fellesskapsløyvedokumentet:

Når Statens vegvesen mottek skjema for namneendring, vil det bli utstedt duplikat av hovuddokument med nytt firmanamn, det blir også utstedt likt tal nye kopiar med nytt firmanamn. Dei gamle fellesskapsløyvedokumenta med gamalt namn vil bli satt ugyldige.

Vi ber om at gamle løyvedokument vert sendt i retur til Statens vegvesen.

Skjema for namneendring finn du under menyvalet skjemaer.

Skjemaet for namneendring kan sendast på e-post  eller post til Statens vegvesenMerk henvendelsen med gods-/turvognløyve.