Dersom transportør av ein eller annan grunn taper sitt eller sine løyvedokument, bør denne gi skriftleg beskjed til Statens vegvesen.

Det gjer du ved å sende inn skjema for melding om tap av løyvedokument. 

Ønskjer transportør at tapt løyvedokument skal erstattast informerer ein om dette på skjemaet. Statens vegvesen vil då utferde nye løyvedokument som erstattar det/de tapte løyvedokument.

Ein må gjera dette fordi det etter yrkestransportforskriften § 13 om kontrolldokument står «Motorvognen skal under løyvepliktig transport være utstyrt med de løyvedokument i original som skal fremvises ved kontroll, jf. yrkestransportlova § 38».

Kostnaden for å få utferda nye løyvedokument er kr. 3 800 for hovuddokument og kr. 1 580 per løyve (attestert kopi). 

Skjema for namneendring finn du under menyvalet skjemaer.

Skjema for melding om tap av løyvedokument kan sendes på e-post til  eller per post til Statens vegvesen. Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.

Erstatte tapt nasjonalt løyve uten fullstendig søknadsprosess

Ønsker dere å få erstattet tapt nasjonalt løyve uten fullstendig søknadsprosess, vil ustedt løyvedokument få varighet til 01.01.2025. 

Ønsker dere å få erstattet tapt nasjonalt løyve, der ustedt løyvedokument ønskes varighet på samme dato som selskapets hoveddokument for Fellesskapsløyve eller varighet på 10 år om selskapet ikke innehar Fellesskapsløyve, må dere sende inn fullstendig søknad med påkrevde attester som dokumenterer vilkårene.

Ønsker dere kun å melde løyve tapt, så fyller dere ut dette skjema på vanlig måte.