Statens vegvesen arrangerer eksamen for de faglige kvalifikasjonene for løyve til gods- og persontransport.

Skal du ha løyve for gods- og persontransport, må du bestå en løyveeksamen for å kunne dokumentere at du har tilstrekkelig med faglig kompetanse. Løyveeksamen tar du ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Ordning for gjennomføring av løyveeksamen

3. november 2017 vedtok Samferdselsdepartementet endringer i yrkestransportforskriften som gir Statens vegvesen, som eneste instans, adgang til å arrangere eksamen knyttet til de faglige kvalifikasjonene for å få løyve. Dette gjelder eksamen for faglige krav for løyve til godstransport, turvogn, drosje, selskapsvogn og transport for funksjonshemmede.

Den nye eksamensordningen trådte i kraft 1. januar 2018.

Overgangsordning

I sammenheng med innføring av ny eksamensordning har Samferdselsdepartementet utarbeidet en overgangsordning for de som har godkjent utdanning etter gamle rundskriv samt kandidater som har påbegynt utdanningen.

Les mer i Rundskriv N-5/2017 – Overgangsordning i forbindelse med flytting av løyveeksamen for gods- og persontransport til Statens vegvesen (PDF)