Har du bestått løyveeksamen for gods- og persontransport hos Statens vegvesen, bestiller du kompetansebevis på vegvesen.no.

Bestill kompetansebevis Logg inn

For å bestille kompetansebevis for gods- og persontransport må du logge inn på Din side på vegvesen.no.  

Ved utstedelse av kompetansebevis, må du betale et gebyr. Du betaler på nett med Visakort, Mastercard, BankAxess eller Vipps.

Søknad om utstedelse av kompetansebevis kan tidligst skje dagen etter gjennomført og bestått eksamen (både del 1 og del 2).

Om kompetansebevis

Kompetansebeviset er et personlig dokument som dokumenterer at du har bestått eksamen som kreves for gods-/persontransport etter europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009.

Kompetansebeviset gir deg rett til å være transportleder innenfor EØS og til å administrere løyver for internasjonal transport. Kompetansebeviset skal også benyttes som dokumentasjon på faglig kompetanse overfor løyvemyndigheten i andre land innenfor EU/EØS.