Trygg trailer er et resultat av et samarbeid som startet vinteren 2010 mellom Statens vegvesen Region nord og Fiske- og havbruksnæringens landsforening (FHL), på initiativ fra bedriften Nova Sea. Fiske- og havbruksnæringen ønsket at ansatte i deres bedrifter skulle få opplæring i å gjennomføre enkle kontroller av kjøretøyene som kom for å hente fisk. Tungbilsjåførene som kom til bedriftene fikk også overlevert informasjon om krav til kjøretøyutrustning vinterstid.

Etter hvert som tiltaket har blitt kjent, har også andre bransjer og bedrifter tatt kontakt med Statens vegvesen og ønsket et liknende samarbeid.

I 2014 ble Trygg trailer etablert som et nasjonalt Vegvesen-prosjekt eid av trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet.