Det utgis tre ulike veglister:

Fra 1. oktober 2017 utgis veglistene i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog. 

Veglistene er en del av Forskrift om bruk av kjøretøy (Lovdata), men utgis som separate forskrifter som oppdateres og utgis årlig.

Fylkessammenslåing

Fra januar 2018 blir Sør- og Nord-Trøndelag slått sammen til ett fylke. De er først ute, men det vil komme flere som følge av regionreformen som Stortinget har vedtatt.

For å gjøre overgangen enklere, lager vi oversikter med nye og gamle vegnumre. Disse finner du under veglister for fylkes- og kommunale veger.