Vegliste 12/100 spesialtransport inneholder de riks-, fylkes- og kommunale vegene hvor det kan utstedes dispensasjon for to ganger totalvekttabellen for inntil 12 tonn aksellast og 100 tonn totalvekt. På dette vegnettet kan det også fra 1. mai 2016 utstedes tidsbegrenset dispensasjon eventuelt med vegfølge for mobilkraner med opptil 6 aksler på inntil 12 tonn og 72 tonn totalvekt.

Vegliste spesialtransport (grå vegliste) inneholder

Del A

Riksvegliste spesialtransport

Del B

Utdrag fra forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5 herunder,

  • Tillatt lengde og bredde uten dispensasjon på veger som ikke er i veggruppe IKKE
  • Tillatte vekter og dimensjoner ved dispensasjon uten tidsbegrensning
  • Totalvekttabell
  • Dispensasjon med tidsbegrensning
  • Bredde mer enn 2,60 m og/eller lengde mer enn 2,00 m er enn tillatt etter forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4

Alle transportører må søke om dispensasjon for spesialtransport. Det finnes noen unntak, og det gjelder blant annet forflytning av landbruksmaskiner og transport av ett udelelig kolli (se pkt. 2 b i forskriftens vedlegg 2 (grå vegliste)).

Vegene er inndelt i tre grupper når det gjelder spesialtransport

  • Veggruppe A: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer.
  • Veggruppe B: Veger med øvrige bruer med ett kjørefelt
  • Veggruppe IKKE: Riksveger som det må søkes dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle.  Man må se i veglisten for riksveger for å finne lovlige vekter og dimensjoner for disse vegene. Dette er gjort for å unngå misforståelser.

For transporter på veger i veggruppe IKKE må det alltid søkes om dispensasjon for hver enkelt transport. For transport på veggruppe A og B kan Statens vegvesen gi dispensasjoner for transport i en gitt tidsperiode.