Fra 1. oktober 2017 utgis veglistene i fire hefter, inndelt etter kjøretøykategori: Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport og modulvogntog.

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger er gitt nedenfor. 

Sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag fylke – nye vegnumre

Januar 2018 er det bare ett Trøndelagsfylke. Får å unngå å få samme vegnummer flere steder i det nye fylket, må vi endre en del vegnummer på fylkesveger. Veglistene oppdateres med nye vegnummer ca. 1. april 2018.

For å hjelpe deg med å finne ut av rett vegnummer, har vi laget to konverteringsoversikter med gamle og nye vegnumre. Den ene oversikten er sortert på gamle vegnummer og opplyser om det nye nummeret. Den andre oversikten er sortert på de nye vegnumrene og viser det gamle vegnummeret. Begge oversiktene inneholder alle vegene – også de som ikke skifter nummer.

Du finner konverteringsoversiktene i Excel- og OpenDocument-format nederst på siden.