Kartet er en oversikt over riksveger og det primære fylkesvegnettet i Norge.

Nytt fra 2014

  • Strekninger som er vanskelige fremkommelig på vintertid er nå avmerket på kartet. Dette er strekninger som bør unngås i perioder med mye nedbør og glatt vegbane. Det kan også bli innført midlertidig kjøreforbud for tunge kjøretøy på disse vegene. 
  • Rasteplasser med toalett er avmerket. 

P.g.a størrelse er pdf-kartene delt i to, ett for Sør-Norge og ett for Nord-Norge. Papirkartet er et felles kart for hele landet. 

Hvor kan jeg få tak i et kart?

Kartet er gratis og kan lastes ned fra denne siden. 

Vi vil gjerne ha dine kommentarer til kartet. Send oss en e-post til tungbilkart@vegvesen.no

Digitalt søkbart kart

Vi har også tilgjengelig et digitalt søkbart kart (Vegkart) hvor du i hovedsak kan finne den samme informasjonen og mere til. Kartet er dessverre  ikke godt søkbart på strekninger, men legger du musepekeren over en vegstrekning, kan du få opp mange data for strekningen. Du finner lenke til Vegkart til høyre på siden.

Under punktet "Modulvogntog" og "Kart for modulvogntog" i venstremenyen, finner du en enkel beskrivelse som kan hjelpe deg i gang med å bruke dette kartet. I tillegg til den generelle veiledningen som finnes når du åpner Vegkart.