Fra november 2023 inngår riksvegene i veglistene for hvert fylke.

Bestemmelsene som tidligere inngikk i punkt B i riksveglistene, finner du i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 (Lovdata).

Følgende bestemmelser er flyttet Gammelt regelverk – vedlegg 1 Nytt regelverk – forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5
Tillatt aksellast Punkt 1, tabell 1 § 5-4 nr. 1
Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy Punkt 2, tabell 2 § 5-4 nr. 2
Tillatt totalvekt for vogntog Punkt 3, tabell 3a og 3b § 5-4 nr. 3
Tillatt lengde Punkt 4, tabell 4 § 5-4 nr. 4
Tillatt bredde Punkt 5 § 5-4 nr. 5
Tømmertransport Punkt 7 § 5-5 nr. 1 og 3
Modulvogntog Punkt 9 § 5-5 nr. 2 og 3

Nye veinummer

En rekke veier over hele landet fikk nytt veinummer som følge av kommune- og regionreformen. Se detaljert oversikt med gamle og nye veinummer

Last ned