Vi har to veglister for spesialtransport for riksveier; for vanlig spesialtransport og for ekstra tunge med aksellast 12 tonn og opptil 100 tonn totalvekt.

Vi deler vegliste 12/100 spesialtransport i en vegliste for riksveier og en per fylke for fylkes- og kommunale veier. Det er det samme som for øvrige veglister. 

Vegliste 12/100 spesialtransport riksveier inneholder de riksveiene hvor det kan utstedes dispensasjon for to ganger totalvekttabellen for inntil 12 tonn aksellast og 100 tonn totalvekt. Det er tilsvarende veglister i hvert fylke for inntil 12 tonn aksellast og 100 tonn totalvekt for fylkes- og kommunale veier. På dette veinettet kan det også fra 1. mai 2016 utstedes tidsbegrenset dispensasjon, eventuelt med veifølge, for mobilkraner med opptil 6 aksler på inntil 12 tonn og 72 tonn totalvekt. 

Vegliste spesialtransport (grå vegliste) inneholder

Del A

Riksvegliste spesialtransport

Del B

Utdrag fra forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5 herunder,

  • Tillatt lengde og bredde uten dispensasjon på veier som ikke er i veigruppe IKKE
  • Tillatte vekter og dimensjoner ved dispensasjon uten tidsbegrensning
  • Totalvekttabell
  • Dispensasjon med tidsbegrensning
  • Bredde mer enn 2,60 m og/eller lengde mer enn 2,00 m er enn tillatt etter forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4

Alle transportører må søke om dispensasjon for spesialtransport. Det finnes noen unntak, og det gjelder blant annet forflytning av landbruksmaskiner og transport av ett udelelig kolli (se pkt. 2 b i forskriftens vedlegg 2 (grå vegliste)).

Veiene er inndelt i tre grupper når det gjelder spesialtransport

  • Veigruppe A: Veier som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veier som ikke har bruer.
  • Veigruppe B: Veier med øvrige bruer med ett kjørefelt
  • Veigruppe IKKE: Riksveier som det må søkes dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle.  Man må se i veglisten for riksveier for å finne lovlige vekter og dimensjoner for disse veiene. Dette er gjort for å unngå misforståelser.

For transporter på veier i veigruppe IKKE må det alltid søkes om dispensasjon for hver enkelt transport. For transport på veigruppe A og B kan Statens vegvesen gi dispensasjoner for transport i en gitt tidsperiode.