I løpet av 2018 og 2019 har KlimaGrunn arrangert to dialogkonferanser med markedet. Her finnes informasjon fra konferansene: