Offentlige aktører og næringslivet samarbeider om å utvikle nye løsninger på samfunnsutfordringer i offentlig sektor.

Innovasjonspartnerskap er både en anskaffelsesprosedyre for innovative løsninger, og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Oppdragsgiver definerer et behov som må løses, og bedriftene konkurrerer om å utvikle de beste løsningene på disse utfordringene.

Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som ikke finnes på markedet i dag. Videre er hensikten å utvikle noe som gjør at man arbeider på en annen måte etter utviklingsløpet enn man gjorde tidligere. Dette trenger ikke bety utvikling av nye løsninger og ny teknologi, men man kan bruke eksisterende teknologi på en ny måte.

Sammenlignet med andre typer anskaffelser har innovasjonspartnerskap følgende særtrekk:

  • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet.
  • Innovasjonspartnerskap inngås med forhandling.
  • Det kan inngås partnerskap med en eller flere leverandører.
  • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål.
  • Etter hver fase kan oppdragsgiver, på bakgrunn av de avtalte delmålene, avslutte innovasjonspartnerskapet.

Les mer om innovasjonspartnerskap hos Innovasjon Norge og på anskaffelser.no.