Bedre Bruvedlikehold er et forsknings- og utviklingsprogram for bruer og kaier av betong og stål som startet i 2017 og avsluttes i 2021.

Bakgrunnen for programmet er at en stor del av bruene i riks- og fylkesvegnettet har nådd en alder hvor det er behov for omfattende vedlikehold. I Nasjonal Transportplan (NTP) er det et mål å redusere forfallet på riks- og fylkesvegnettet. I de senere årene har dette vært synlig gjennom økte bevilgninger til drift, vedlikehold og fornying.

Bedre Bruvedlikehold har som mål å utvikle verktøy for å kunne prioritere hvilke bruer som skal vedlikeholdes og hvilke tiltak som skal iverksettes. Bedre Bruvedlikehold vil også arbeide med løsninger for tilstandskartlegging og vedlikeholdsarbeider.

Illustrasjon
Illustrasjon: Gaute Larsen Foto: Gaute Larsen