Kontaktpersoner for FoU-programmet Bedre Bruvedlikehold

Programleder
Bård Pedersen


Prosjekt 1 Forvaltningsverktøy for bruer
Knut Ove Dahle

Prosjekt 2 Armeringskorrosjon i betong
Karla Hornbostel

Prosjekt 3 Alkalireaksjoner i betong
Eva Rodum

Prosjekt 4 Vedlikehold av stålbruer
Håkon Matre

Kontakt Statens vegvesen

 

Bedre Bruvedlikehold