Pågående FoUI-prosjekter som er finansiert av Norges Forskningsråd, med beskrivelse og kontaktperson.

AluBridge

Prosjektet skal jobbe med utvikling av design og produksjon av varige og bærekraftige aluminiumsbruer.

Kontaktperson:

KlimaVei

Prosjektet skal utvikle og tilpasse eksisterende verktøy for kost/nytteanalyser og tilrettelegge for implementering ved utprøving på vegprosjekter.

Kontaktperson:

Risk Bim

Prosjektets overordnede mål er å forbedre dagens arbeidsprosesser og verktøy for RAMS og SHA ved å integrere disse i digital planlegging med BIM.

Kontaktperson:

SFI Blues

Hovedmålet til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon SFI BLUES er å gjøre norsk industri i stand til å utvikle, bygge og drifte flytende konstruksjoner for fremtidens behov innen fornybar energi, havbruk og kystinfrastruktur.

Kontaktperson:

SFI Casa

Senteret har som mål å etablere kunnskap om hvordan numeriske beregninger skal kunne brukes effektivt innen prosess- og produktutvikling. Dette vil danne grunnlag for utvikling av smarte, kostnadseffektive, sikre og miljøvennlige konstruksjoner og produkter.

Kontaktperson:

SFI PhysMet

Hovedmålet til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon SFI PhysMet er å gjøre norsk metallindustri i stand til å gjennomføre et grønt skifte raskere, slik at industrien kan levere mer miljøvennlige og kostnadseffektive materialer og produkter.

Kontaktperson: