Teknologidagene 2019, onsdag 23. oktober.

Statens vegvesen og Trafikverket i Sverige samarbeider om felles utvikling av et nytt digitalt dimensjoneringssystem for veger under nordiske forhold slik at det i fremtiden vil være mulig å beregne vegkonstruksjoners respons og nedbrytning på grunn av trafikklaster og klima. Systemet kalles ERAPave (Elastic Response Analysis of PAVEments), og vil kunne benyttes til både dimensjonering og analyse av levetid og skadeutvikling for vegkonstruksjoner.

Program - Nytt dimensjoneringssystem for veger.pd