Alleer langs vegene våre har store natur- og kulturverdier.

Alleene gir landskapet struktur, skjønnhet og særpreg. Tiltak for å øke trafikksikkerheten langs landevegene kan medføre at alleene blir fjernet uten at de erstattes med nye.

Statens vegvesen har derfor satt i gang et arbeid med å registrere alleer langs fylkesveger og riksveger. Målet er at verdifulle trær skal bevares uten at det går utover trafikksikkerheten. Dette er en del av etatens arbeid med landskapskonvensjonen.

Samtidig ønsker vi å spre kunnskap om hvilke verdier trær og alleer utgjør i landskapet. Tiltak for å bevare trær og alleer langs vegene krever kompetanse om vegteknikk, trafikk og landskap.

Vi har gjennomført registreringer for Østfold, Oslo og Akershus, Vestfold og Sør Trøndelag.

Poppelallé Rygge
Poppelallé Rygge Foto: Yngvar Trandem

Arkitektur og landskap