Juryens uttalelse

Den daglige driften av landets hovedvegnett er avgjørende for hvordan hverdagsbruk og trafikksikkerhet ivaretas langs tusener av vegkilometre. Det er i hverdagens transportbehov trafikantene daglig kan bedømme kvaliteten av vegvesenets arbeid. Ofte oppleves denne kvaliteten som en direkte konsekvens av hvordan de daglige driftsoppgavene utføres.

Flerårige driftskontrakter med ulike små og store entreprenører er nå standard for drifting av hovedvegnettet. I et godt driftsarbeid ligger mange utfordringer. Underlaget for kontrakten må være presist formulert, slik at alle oppgaver er entydig definert. Entreprenøren må både ha god organisering av virksomheten og gode fagfolk i alle ledd. Som oppdragsgiver må vegholderen ha et kontrollverk som kan følge opp leverandørene og kontinuerlig kvalitetssikre det løpende arbeidet.

En god driftskontrakt sikrer at avfall blir fjernet, kantslått gjennomført, snøbrøyting og strøing foretatt umiddelbart etter nedbør. Dette sikrer at de velbygde og vakre veganleggene alltid presenterer seg fra sin beste side. I driftskontrakten kan også mindre utbedringsarbeider og reparasjoner inngå slik at kvaliteten på vegen hele tiden utvikler seg positivt.  

Juryen mener utviklingen av driftskontrakten for Vestfold øst er et fremragende eksempel på hvordan samspillet mellom vegholder og driftsoperatør kan utvikles til stadig bedre resultater over tid. I utviklingen og kvalitetssikringen av dette driftsarbeidet ligger viktig læring for andre driftsområder, både innenfor Statens vegvesen og for andre forvaltninger.

Fakta

  • Lengde: 256 km fylkesveg og 80 km gang- og sykkelveg
  • Beliggenhet: Tønsberg, Horten, Re, Nøtterøy og Tjøme
  • Kontraktsperiode:2012-2017
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Entreprenør: OneCo Veidrift AS

Vakre vegers pris 2014