Holmestrand stasjon, Vestfold får hedrende omtale i vakre vegers pris 2018.

Jernbanens InterCity utbygging rundt hovedstaden er Norges største kollektivtrafikksatsing. Hovedfokuset i jernbanebyggingen er forkortet reisetid og pålitelig regularitet, og flere steder skal det bygges nye jernbanestasjoner i byene. Det ligger store utfordringer i å avveie tekniske og transportpolitiske hensyn med god byutvikling der de nye stasjonene bygges.

Holmestrand stasjon er den første helt nye bystasjonen som står ferdig innenfor den store satsingen. Etter en omfattende utredningsprosess med mange alternative løsninger er stasjonen bygget som en fjellhall helt inn mot bykjernen. Dette har vist seg om et svært vellykket byutviklingsgrep, der jernbanestasjonen danner et nytt omdreiningspunkt i Holmestrand og gir grunnlag for en positiv sentrumsutvikling i en av de småbyene i landet som har opplevd stor skade av tung, overordnet infrastruktur. Med personheis i stasjonen mellom sentrumsnivået og boligområdene oppå fjellet gir stasjonsanlegget enkel forbindelse for myke trafikanter mellom deler av Holmestrand som tidligere lå atskilt og inngangene til stasjonen fra sentrum har fått en elegant utforming som nye byrom dominert av fotgjengertrafikk.

Stasjonens hovedinngang markerer anlegget på en avdempet måte i det nye bybildet. Her ligger også den nye bussterminalen. Både stasjonshallen, atkomsttunneler og byrommene ut mot byen er gitt et enkelt og elegant formuttrykk. Det er anvendt robuste materialer som knytter an til Holmestrands formgrammatikk.

Stasjonen markerer starten på en helt ny tidsalder for byen under fjellet. Den kan nå løftes fram som den perlen ved fjorden den virkelig er. Holmestrand stasjon er et strålende eksempel på effekten av å bygge ut miljøvennlig transport i bysentrum.

Prosjektfakta

  • Byggeår: ferdigstilt 2016
  • Bane: Vestfoldbanen
  • Beliggenhet: Langgata, Holmestrand
  • Byggherre: Bane NOR
  • Entreprenør: Skanska Norge AS
  • Konsulent: Rambøll, Gottlieb Paludan Architects, Skanska, Hent , Wike, Tebus

Vakre vegers pris 2018