Vinner av vakre vegers pris 2018.

I 2018 er det 30 år siden Vakre vegers pris ble delt ut for første gang, til Strynefjellsvegen.

Rehabiliteringen av Tvedestrand sentrum med Hovedgata og Holgata inngår i en tradisjon med å prise ambisiøse og godt gjennomførte gatekultiveringsprosjekter. Vetrlidsalmenningen i Bergen fikk prisen i 1993 og Storgata i Drøbak fikk den i 2002. Fra 2008 deles det ut en egen pris til anlegg som fokuserer på særlig høy kvalitet i drift og vedlikehold. I dette perspektivet står gatene i Tvedestrand i en særstilling. Sørlandsbyene er kjent som pittoreske klynger med hvitmalte trehus og trange gater. Byene er anlagt ved gode havner langs kysten i Sør-Norge og det er sjøen som er transportveien, de trange gatene er sjelden mer enn nødvendige smett mellom vindskjeve bygninger. Opprinnelig har gatene i Sørlandsbyene vært gruslagt eller hatt enkle steindekker, men fra slutten av 1800-tallet fikk de ofte gatesteindekker.

Omfattende gravearbeider for ledninger og rør har som regel ført til flekkvis reparasjon med asfalt og steingatene har blitt skjult og glemt. Da full omlegging av ledningsnettet i sentrumsgatene i Tvedestrand skulle gjennomføres, ble det lagt en uvanlig ambisiøs målsetting for rehabilitering av gamle natursteinsdekker. Mange steder lå gatesteinen intakt rett under asfalten, Supplert med brukt gatestein og et hellefelt sentralt i gateløpene har byen fått en gjennomført standard på gategulvene som gir den helheten i kvalitet og utførelse den gamle seilskutebyen fortjener.

Gateløpene fungerer også som flomløp slik at overflatevann blir ledet bort. En strekning av bekkeløpet gjennom sentrum er også åpnet.

Arbeidene med gategulvene er supplert med nytt lysanlegg og godt avstemte, integrerte kunstprosjekter.

Tvedestrand kommune har gjennomført en gaterehabilitering, som kan stå som et forbilde for tilsvarende arbeider i alle byer med tradisjonelle gater med steindekker.

Prosjektfakta

  • Byggeår: 2014-2016
  • Beliggenhet: Tvedestrand sentrum
  • Byggherre: Tvedestrand kommune
  • Planlegging: Asplan Viak, Feste Grenland AS, Stærk & co AS, Ann-Kathrin Samuelsen, Tonje Tjønneng-Haukås
  • Entreprenør: Haugsjå AS, Traftec AS, Oveland Utemiljø AS

Vakre vegers pris 2018