Vegetasjon gir oss opplevelse av rom, skjønnhet og årstidsvariasjoner - kvaliteter som er viktige i folks hverdag og for de reisende.

Statens vegvesen bygger og drifter grøntanlegg som skal bidra til å fremheve disse kvalitetene.

Grøntanleggene kan bestå av trær, busker, stauder og gras. Plantevalg, planteprosess og tilpasset jord er viktig for å oppnå anlegg med rett kvalitet.

Landskap