Noen av de fremmede artene hører ikke hjemme i norsk natur. Enkelte av disse utgjør en trussel mot naturmangfoldet.

Statens vegvesen forsøker å bekjempe og hindre videre spredning av utvalgte arter.

Rapporten Fremmede skadelige arter – oppfølging av lovverk (2016) beskriver hvordan Statens vegvesen skal jobbe med fremmede skadelige arter.

Hagelupin og rynkerose er to av plantene som kan skade naturmangfoldet.  

Nyperose-Foto-Astrid-Skrindo_beskaret_web

Denne filmen handler om hagelupiner og hvordan disse påvirker miljøet. Beklageligvis tar det noen sekunder før filmen blir lastes opp, men når den kommer i gang forteller den om hvilke konsekvenser spredning av arten har og hvordan vi kan begrense spredning.

 video