Konferanser om miljøvennlig transport i regi av Statens vegvesen og samarbeidspartnere.

Presentasjoner finnes under hver konferanse.

Gåseminar 21. september 2022 – foreløpig program

Seminaret inngår som en del av programmet i Europeisk mobilitetsuke 16–23. september og blir holdt på Teams. 

Påmelding ved epost til:

08.45 Åpent for pålogging

09.00 Gåseminar: Velkommen

Spørsmål og pause

10.15 Tiltak og tilskudd

Spørsmål og pause

11.10 Presentasjon av «ferske» masteroppgaver

Avslutning

12.00 Takk for i dag!

Fagseminar om skilting og veifinning for gående og syklende 2021

Gåseminar 2020: Den sosiale byen - møteplasser for alle!

Mobilitetsukas gåseminar 2019: Gåing i mindre steder og byer

Vegdirektoratet og Mobilitetsuka arrangerte fagseminar om gåing 18. september 2019.

Det deltok om lag 75 personer i salen og 6 følgere på skype, de fleste fra kommuner og Statens vegvesen, men også deltakere fra fylkeskommuner, konsulenter og andre.

Last ned program og presentasjoner:

Sykkelbynettverkets arrangementer

Sykkelbynettverket arrangerer årlige kurs i planlegging av vegnett for sykkeltrafikk og sykkelveginspeksjoner. Det arrangeres også regionale nettverkssamlinger med aktuelle tema og studietur.