Konferanser om miljøvennlig transport i regi av Statens vegvesen og samarbeidspartnere.

Presentasjoner finnes under hver konferanse:

Fagseminar om skilting og veifinning for gående og syklende 2021

Program og presentasjoner fra seminaret:

Gåseminar 17. september 2020 på Teams

Program og presentasjoner fra seminaret:

Fagseminar om gåing Oslo 18. september 2019

Program og presentasjoner fra seminaret:

Sykkelbynettverkets arrangementer

Sykkelbynettverket arrangerer årlige kurs i planlegging av vegnett for sykkeltrafikk og sykkelveginspeksjoner. Det arrangeres også regionale nettverkssamlinger med aktuelle tema og studietur.