Antall andre typer reiser (enn arbeidsreiser) pr dag har endret seg lite fra 1992 til 2014.

Generelt om andre reiser

Skolereiser

Omsorgsreiser

Innkjøpesreiser

Fritids- og besøksreiser

Ferie- og fritidsreiser