-

Den vanligste reisemåten til og fra arbeid er som bilfører, 62 prosent av alle arbeidsreiser.

Arbeidsreiser