Her finner du oppdragene Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033.

Oppdrag 1: Mer infrastruktur for pengene og effektiv ressursbruk

Oppdrag 2: Utviklingstrekk og framskrivninger

Oppdrag 3: Utfordringer i transportkorridorer og byområder

Oppdrag 4: Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser

Oppdrag 5: Videre arbeid med byområdene

Oppdrag 6: Samfunnssikkerhet

Oppdrag 7: Miljø og klimatilpasning

Oppdrag 8: Trafikksikkerhet

Oppdrag 9: Prioriteringer

Oppfølging av oppdrag 9: Klimaeffekt av virksomhetenes prioriterte prosjekter i NTP 2022-2033

Tilleggsbestilling til oppdragene 2, 3 og 4

Tilleggsoppdrag om indikatorer

Nye samfunnsøkonomiske analyser og virkninger

Oppdaterte prioriteringer og virkningsberegninger

Nasjonal transportplan 2022–2033