Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen - Rapport nr. 649

Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen – en gjennomgang av prosjektoppgaver som del av kurset sikkerhetsstyring fra 2003 til og med 2015.

Statens vegvesen har sammenfattet 137 prosjektoppgaver som er innlevert i forbindelse med kurs i sikkerhetsstyring. Kursene ble avholdt i regi av våre regioner. Kursserien startet opp i Region sør i 2003 og de avholdt også det siste kurset i 2015. Som en del av kurset skulle kandidatene etablere mindre grupper som skulle skrive en oppgave om sikkerhetsstyring innen et selvvalgt tema. De temaene som er valgt dekker fagområdene: drift og vedlikehold, vegplanlegging, evaluering av trafikksikkerhetstiltak, høyrisikogrupper i trafikken, kjøretøyteknologi, sikkerhetskultur, sikkerhetsstyring i Statens vegvesen og trafikantatferd.

Rapporten lister først opp de ulike temaene som er valgt og gir deretter en kort oppsummering av valgt metode og konklusjoner. Selv om oppgavene er gjennomført så langt tilbake som i 2003 er flere av problemstillingene fortsatt aktuelle. Aktuelle temaer kan være klimapåvirkning, hvilken risiko kriminelle utgjør i trafikken, sikkerhetssystem i høytrafikkerte tunneler, bruk av risikoanalyser i vegplanleggingen, vinterdrift og trafikksikkerhet, sikkerhetsstyring av rasutsatte vegstrekninger, risikovurdering av utekontrollen, satsing på sykkeltiltak, tunge kjøretøy og blindsoner osv.