Statens vegvesen har siden 2005 analysert alle dødsulykker i trafikken for mer systematisk å forstå årsakene til ulykkene og til skadeomfanget.

Denne kunnskapen skal bidra til intern og ekstern læring ved at Statens vegvesen og andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet kan bli enda bedre til å forebygge og redusere antall og konsekvensene av ulykker.

Bruk av UAG-materiale i forskning styrker trafikksikkerhetsarbeidet gjennom kunnskapsutvikling og mulighet for å utvikle og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak.

Samferdselsdepartementet har i egen forskrift delegert avgjørelsesmyndigheten til Vegdirektoratet om utlevering av data fra UAG-materialet til forskning.

Alle som ønsker å bruke UAG-materialet i forskning, kan søke om det til Statens vegvesen.

Masteroppgaver

TittelForfatterReferanse
Selvvalgte ulykker i veitrafikken: Å definere et dødsønske (pdf) Silje Sandberg En kvalitativ studie av ulykkesanalysegruppenes klassifiseringer av dødsulykker i veitrafikken Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo (2016)
Trafikkdrepte uten bilbelte – hvem er de? (Brage) Live Tanum Pasnin En studie av personer omkommet i bil 2005-2011 på norske veier. Politihøgskolen (PHS) (2014)
Hva hemmer og hva fremmer organisatorisk læring av dybdeanalyser i Statens vegvesen region sør? (Brage)Hilde Ringen KommedalHøgskolen i Vestfold, fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (2010)


Prosjektoppgaver

TittelForfatterReferanse
Implementering av tiltak - Hva bidrar til at de foreslåtte UAG-tiltakene blir implementert/ikke implementert og hva er årsaken til dette? (pdf) Vibeke Grimstad, Simen Lian Hansen og Janne ØlmheimProsjektoppgave i EPT-100 Sikkerhetsstyring av vegtrafikken, Universitetet i Stavanger (UiS) (2012)


Rapporter fra Universiteter

TittelForfatterReferanse
Høyrisikogrupper i vegtrafikken. Identifisering av undergrupper (pdf) Ove Njå, Eva Jakobsson og Sverre NesvågStavanger: Universitetet i Stavanger (2008)
Bruk av Human Factors (HF)-analyser i Statens vegvesen (pdf)
Thomas HoffPsykologisk institutt Universitetet i Oslo (2011)

 

Rapporter fra Sintef

TittelForfatterReferanse
Evaluering av forsøket med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen (pdf)
Kristian Sakshaug, Lillian Fjerdingen, Inggard Lereim, Dagfinn Moe og TerjeStenSintef, bygg og miljø (2002)
Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen (pdf) Kristian Sakshaug, Marianne Flø, Inggard Lereim, Dagfinn Moe, Fred Størseth og Ranveig K. TinmannsvikSintef, teknologi og samfunn (2008)


Rapporter og annen forskning fra TØI

Forskningsrapporter (nyeste først)

Bøker

  • Høye, Alena, Elvik, Rune, Sørensen, Michael og Vaa, Truls (2014). Trafikksikkerhetshåndboken, Transportøkonomisk institutt (UAG er brukt som innledning i flere kapitler)

Artikler og konferansepapers (nyeste først)

Analyser av dødsulykker / UAG