Universell utforming er et satsingsområde for Statens vegvesen. Det handler om å heve kvaliteten på infrastrukturen gjennom bruk av ulike virkemidler, slik at flest mulig kan ta den i bruk. Les mer om prosjektet

Universell utforming