Gode jobber i dårlige tider – Dialog og innspill knyttet til utbedring og mindre investering av riksvegnettet.

I tillegg til de store utbyggingsprosjektene investerer Staten vegvesen for flere milliarder kroner årlig i utbedringer av eksisterende riksveger. Prosjektene varierer fra nye busslommer til vegomlegginger, utskifting av gamle bruer og renovering av tunneler. Prosjektene og tiltakene er fordelt over hele landet.

Selv om tidene blir tøffere, har vi et vegnett å ta vare på. Er det mulig å få til mer veg for mindre penger? Og hvilke konkrete konsekvenser får krigen i Ukraina for oss?
Dette blir noen av temaene når Statens vegvesen inviterer til bransjedag 1. november.

Samlinga retter seg spesielt mot små og mellomstore entreprenører, og mot leverandører og rådgiverbransjen.

  • Vil du vite mer om Statens vegvesens kontrakt- og anskaffelsesstrategi for utbedring og investeringer i riksvegnettet?
  • Ønsker du smakebiter fra hvert av de geografiske områdene våre – både på gryteklare prosjekter som er på veg ut i markedet og planer som ligger lengre fram i tid?

Da kan du ha nytte av å bli med på bransjedagen.

Framtida er usikker. Det blir færre store prosjekter i årene framover – samtidig som det blir stadig viktigere å ta vare på vegnettet vi har og skape en bærekraftig samfunnsutvikling.

Statens vegvesen inviterer til dialog om hvordan vi kan møte utfordringene sammen – til beste for samfunnet. Hva tenker bransjen om utfordringene framover – og hva må Statens vegvesen ta hensyn til? Det får du også høre mer om på bransjedagen.

Program

Vi starter klokka  09.00 og oppsummerer klokka 17.00

Påmelding

Vi gleder oss også til å møtes og til å mingle gjennom en dag på Gardermoen.
Det blir ingen streaming av bransjedagen denne gang.

Siste frist for påmelding torsdag 27. oktober.