Referater fra faste møter mellom Statens vegvesen og bransjen.

Kontaktmøter Nelfo/Integra og Statens vegvesen

Nelfo (landsforening i NHO som representerer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene), Integra (NHOs bransjeforening for automatisering og digitalisering, tilknyttet landsforeningen Nelfo) og Statens vegvesen Drift og vedlikehold har jevnlige møter.

Last ned

Felles kontaktmøte Drift – EBA, MEF og Statens vegvesen

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Statens vegvesen Drift og vedlikehold har jevnlige møter.

Last ned

Kontaktgruppe EBA og Statens vegvesen

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA) og Statens vegvesen har jevnlige møter.

Last ned

Kontaktgruppe MEF og Statens vegvesen

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Statens vegvesen har jevnlige møter.

Last ned

Kontaktgruppe RIF og Statens vegvesen

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Statens vegvesen har jevnlige møter.

Last ned

Sist oppdatert:

Bransjekontakt og nettverk