Tverrfaglig vegnormalgruppe er et internt koordinerings- og rådgivningsorgan i Vegdirektoratet. Det består av fagpersoner som jobber med faglig utvikling av vegnormalene, og som har oversikt over de faglige prosesser som foregår innenfor hvert vegnormalområde. Tverrfaglig vegnormalgruppe sikrer tett dialog og samhandling mellom de ulike fagmiljøene, og derav koordinering mellom de ulike vegnormalene.

Ved kontakt og spørsmål:

Vegnormalene