Høringen gjelder endring av hvilke grupper kjøretøy som skal omfattes av forskriften.

Forskrift om mellombelse auka bompengetakstar i Oslo skal etter endringsforslaget kun omfatte dieselkjøretøy. Endringsforslaget innebærer også at forskriftens virkeområde blir angitt geografisk i stedet for at antall bomstasjoner tallfestes.

Last ned høringsdokumenta: