Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om å endre «bilbergingsbestemmelsen» § 5-13 som står i forskrift om bruk av kjøretøy (bruksforskriften).

Forslaget gjelder endring av § 5-13 og innebærer avklaring i dagens regel ved å tillate kjøring som er innenfor normalbestemmelsene om vekter og dimensjoner uten begrensninger som gjelder for bruk av bergingsbil i § 5-13. Videre foreslås en endring av dagens regelverk og praksis ved at bergingsbil med havarist kan kjøre med større akselvekter og lengde uten at transporten krever dispensasjon. Det foreslås også å gi mulighet til å gi dispensasjon for forflytning av havarert kjøretøy opptil maksimalvektene i § 5-13.

Last ned høringsdokumentene

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.