Høring om å endre forskrift om bruk av kjøretøy for å legge til rette for at totalvekt 60 tonn kan tillates på veger i bruksklasse BkT8.

Forslaget gjelder endring av forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5, og innebærer at totalvekt 60 tonn kan tillates på veger i bruksklasse BkT8. Adgangen vil gjelde for tømmervogntog, og der vegen er åpnet for dette i veglister for tømmertransport, modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog. Endringene i forskrift om bruk av kjøretøy innebærer kun at det blir mulig å tillate totalvekt 60 tonn, samt krav til vogntogenes akselkombinasjoner og utrustning for å kunne påberope seg adgangen. For at en veg skal åpnes for totalvekt 60 tonn, forutsettes det også endring av aktuell vegliste for tømmertransport.

Last ned høringsdokumentene