Statens vegvesen Vegdirektoratet har utarbeidet høringsforslag til revidert utgave av N300 Trafikkskilt.

N300 er svært omfattende, og høringen av forslag til endringer gjennomføres derfor i flere omganger. Dette høringsforslaget omfatter dagens del 2 og viser forslag til ny tekst for fareskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt og markeringsskilt, samt underskilt som kan benyttes sammen med disse skiltene. 

Bakgrunnen for revideringen er blant annet:

  • Forenkling og tydeliggjøring av krav
  • Tilpassing til digitalt format
  • Endret inndeling i krav; kun ett nivå av krav

De viktigste endringene går på utforming av krav. Dagens normaler har inndeling i «skal» og «bør», og forskjellen på disse har vært hvem som er fraviksmyndighet. For alle typer normaler er det nå vedtatt at krav kun skal ha ett nivå og Vegdirektoratet vil være fraviksmyndighet.

Det er også foreslått en ny inndeling i N300 Trafikkskilt, der dagens 5 deler endres til 10 kapittel som følger skiltforskriften i større grad.

Det foreslås nye krav til forkjørsregulering av veger og gater. Forkjørsregulering av sykkelveger medfører en del problemstillinger, og vi ber høringsinstansene om å være særlig oppmerksomme på denne delen av høringsforslaget.