Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg.

Forslaget gjennomfører direktiv 2014/47/EU, og inkluderer enkelte språklige og strukturelle endringer i forhold til dagens forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg.

Forslaget innebærer få realitetsendringer, men det stilles et økt kompetansekrav til kontrollørene, risikoklassifiseringssystemet introduseres ved kontroll langs veg og hjulgående traktor og traktorhengere inkluderes av kontrollene langs veg.