Vegdirektoratet foreslår å utvide definisjonen av sykkel i kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel til å omfatte sykkel med elektrisk hjelpemotor.

Definisjonen vil inneholde diverse vilkår for at sykkelen skal anses for å være en sykkel.

Det foreslås også en liten endring i vegtrafikkloven da dette er nødvendig for å kunne gjennomføre de foreslåtte endringene i de to forskriftene.