Tegninger av forhåndsgodkjente prefabrikkerte brubjelker.

Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker gir teknisk veiledning om bruk av forhåndsgodkjente brubjelker. Forhåndsgodkjenningen omfatter formtegninger og armeringstegninger av de prefabrikkerte betongbjelkene. Brukonstruksjonen må prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til kravene i vegnormalen N400 Bruprosjektering, men forhåndsgodkjenningen av bjelkene legger til rette for en forutsigbar, rasjonell og effektiv prosess i alle ledd. Veiledningen bidrar også til en mer ensartet bransjepraksis.

Håndbok V426 finner du på www.vegvesen.no/handboker

Last ned eksempel på arbeidstegninger for 40 meters bru

Last ned eksempel på produksjonstegninger for 40 meters bru

Last ned oversiktstegninger av NTB og KTB form