Statens vegvesen har utviklet standardiserte tegningssett og modeller av ferjekaibruer til bruk som grunnlag for modellbasert prosjektering av ferjekaier.

Tegninger og beregninger av de standardiserte ferjekaibruene er kontrollert i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering, og tegningene er godkjent til bruk som grunnlag for prosjektering av ferjekaier. Ferjekaibrua er det eneste standardiserte konstruksjonselementet. Beregninger av øvrig konstruksjonsdeler (eksisterende kaianlegg, fundamentering, tilleggskai osv.) tilknyttet ferjekaibruene utføres som beskrevet i håndbok N400 Bruprosjektering. Materialet skal også gjennom kontroll og godkjenning iht. N400 kapittel 2.

Håndbok V433 finner du på www.vegvesen.no/handboker.

Last ned tegningene som PDF

Last ned IFC-filer

Det kan oppstå problemer med å åpne IFC-filer direkte fra nettleser. For å omgå dette kan du høyre-klikke på lenken, velge "Lagre mål som" og lagre dem lokalt på din maskin.