Veiledningen inneholder forhåndsgodkjente tegninger til bruk som grunnlag for utskifting av bruplate på eksisterende bruer.

Hensikten er å raskere og mer effektivt kunne prosjektere og bygge bruplater med spennvidde opp til 15 m. Det er også en fordel at vegen, hvor utskifting av bruplate skjer, ikke behøver å være stengt i lengre tid. Intensjonen er at vegen ikke behøver å holdes stengt i mer enn ett døgn.

Det er en forutsetning at underbygningen er i tilfredsstillende stand og at dette er dokumentert.

Tegningene kan benyttes for ny bruoverbygning med spennvidde mellom 2,5 m og 15,0 m og med føringsbredder mellom 6,5 m og 8,0 m. Den nye overbygningen består av to bruplatedeler som støpes utenfor brustedet, monteres på plass og støpes sammen med en langsgående støp mellom de to bruplatedelene. Plata med spennvidde mellom 2,5 m og 5,0 m er ikke todelt.

Håndbok V427 finnes på www.vegvesen.no/handboker

Tegningene er delt inn slik at det er ett tegningssett per spennviddeintervall. 

Retningslinjer og veiledninger