Her finner du informasjon om godkjente produkter og løsninger til bruk i Statens vegvesens konstruksjoner.

For godkjenning av produkter gjelder prøving og dokumentasjon i henhold til krav for de enkelte produkt.

Gode/godkjente løsninger er prosjekterte løsninger utarbeidet av Statens vegvesen til fri bruk for prosjekterende.